Forgalmazó: LOLISUN s.r.o.
E-mail/rendelés: contact@hajduaqua.hu

A peptidek és az öregedés / 75-95 %-os hatékonyság

Az emberi faj várható élettartama mintegy 120 év, ami 30-40%-al magasabb a jelenlegi átlagéletkornál. Ez összefügg a különféle káros tényezők hatásával, amelyek a gének működését és szerkezetét befolyásolják, így csökkent fehérjeszintézist és a szervek csökkent működését eredményezi. A mai Oroszország modern demográfiai helyzetét jellemzi a korai halálozás, a csökkenő születési arány és a csökkenő várható átlagos élettartam, ami így együtt növekvő számú idős és szenilis beteg emberhez, alacsonyabb számú munkaképes korú lakossághoz és munkaerőhiányhoz vezet.A modern gerontológia kutatások lehetővé teszik a korfüggő változások céltudatos szabályozását. Egyik fő feladata a gyors öregedés és a betegségek megakadályozása, az irányított élettartam növelés, az aktív hosszú élet megőrzése, valamint az emberi fajnak jósolt maximális élettartam elérése.A klinikai orvostudomány előrehaladása nagyban függ a molekuláris orvostudománytól, azaz a biológiailag aktív molekulák és a gének szintjén végzett kutatásoktól. A molekuláris orvostudomány az új termékek és technológiák bevezetéséhez széles körben használja a genetikát, valamint a molekuláris- és sejtbiológiát. A molekuláris orvostudomány egyik fontos feladata, hogy tanulmányozza a genetikai mechanizmusokat és az öregedést. Megállapítást nyert, hogy léteznek olyan gének, amelyek szabályozzák a szervezet fejlődési ütemét és sok betegség mechanizmusát.Az egyik legfontosabb feladata a modern bio-gerontológiának, hogy a hatékony bioregulátorok segítségével növeljék a várható élettartamot és helyreállítsák az alapvető élettani funkciók működését. A tanulmányokban kiemelt figyelmet fordítottak a korai öregedési folyamat peptides szabályozására. A homeosztázis peptides szabályozása fontos szerepet játszik a fiziológiai folyamatok bonyolult láncolatában, vezető helyen van a sejtek, szövetek, szervek és a szervezet egészének elöregedése.A peptidek ? szerves vegyületek, peptid-kötéssel csatlakoztatott maradvány aminosavakból állnak. Az élő sejtekben a peptidek az aminosavakból, illetve a fehérje anyagcsere termékeiből szintetizálódnak.Sok természetes peptid rendelkezik biológiai aktivitással. A peptid bioregulátorok rövid láncú aminosavból állnak és állati szervekből, valamint szövetekből származnak. Képesek visszaállítani a funkcionális károsodást és megakadályozni a kóros folyamatokat azon szervekben és szövetekben, ahonnan eredetileg származnak. A bioregulátorok normalizálják a fehérjeszintézist, ezáltal megakadályozzák a kor változásával járó olyan felhalmozódást, ami a korai öregedéshez vezet. A peptidek kémiai szerkezetükben egyáltalán nem különböznek a fehérjéktől, de különbség azért mégis van közöttük. A peptidek aminosavakból épülnek fel peptidkötéssel. A részt vevő aminosavak száma szerint megkülönböztetünk dipeptideket (két aminosav, egy peptidkötés), tripeptideket (három aminosav, két peptidkötés), tetrapeptideket. Ha a molekulában tíznél kevesebb aminosav található, akkor oligopeptidekről, tíznél több aminosav esetében polipeptidekről beszélünk. Fehérjének akkor nevezzük a polipeptidet, ha az aminosav összetevők száma 100, vagy annál több. Ennél is fontosabb, hogy a peptidekből gyakorlatilag hiányzik a harmadlagos szerkezet, ez különbözteti meg leginkább a fehérjéktől. A peptidek a fehérjékkel ellentétben, nem hajlamosak denaturációra, azaz káros (hő, fizikai-, kémiai-) hatások alatt, nem történik visszafordíthatatlan változás a természetes térbeli konfigurációjukban, így ez nem vezet a peptid molekula teljes megsemmisüléséhez. Így a peptidek megőrzik összes biológiai tulajdonságukat. A peptidek növelik a sejtek ellenálló képességét az oxigénhiánnyal, a mérgekkel és egyéb károsító tényezőkkel szemben, normalizálják a szövetek anyagcseréjét, segítik a hatékonyabb tápanyag beépülést a szövetekbe és az anyagcsere termékek eltávolítását, pozitívan befolyásolják a szervek és szövetek működését, normális és kóros körülmények között, fiziológiai szinten tartják az érett sejtek számát, normalizálják a szervek és szövetek helyreállítási folyamatát.A XX. században, a 70-es évek elején az immunszupresszió mechanizmusait kísérleti és klinikai körülmények között is vizsgálták. Megállapítást nyert, hogy az öregedéssel, sorvadáshoz hasonló jelenségek fordulnak elő az immun- és neuroendokrin rendszer központi szerveiben: a csecsemő- és a tobozmirigyben. Ezzel világossá vált az is, hogy csökken a fehérjeszintézis a sejtekben és a különböző szövetekben.Ahhoz, hogy visszaállítsák a csecsemőmirigy, tobozmirigy, csontvelő és egyéb szervek funkcióját, kifejlesztettek egy speciális módszert, amellyel alacsony molekulatömegű peptideket vonnak ki borjak szerveiből és szöveteiből, amit aztán befecskendeznek más fajok idős egyedeibe. Ennek eredményeképpen, a rövid láncú peptidek különböző biológiai hatását figyelhették meg, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy jelentősen, akár 25-30%-al megnőtt a kísérleti állatok átlagos várható élettartama a kontrollcsoporthoz képest. A legtöbb kísérlet azt is igazolta, hogy 42,3%-al nőtt a legmagasabb várható élettartam. Különösen fontos megjegyezni azt, hogy egyértelmű összefüggés mutatható ki a növekvő várható élettartam és a celluláris immunitás fő mutatója között (a limfociták robbanásszerű reakciója a PHA (növényből nyert hemagglutinin) -val), ami jellemzi a T-limfociták funkcióját akkor, amikor befecskendezésre kerül a csecsmő- és tobozmirigy kivonata az állati szervezetbe. Az állatok megnövekedett várható élettartama egyértelműen összefügg a peptidek daganatellenes aktivitásával. Ezt igazolja az is, hogy 7-szer kevesebb rákos megbetegedés fordult elő spontán és sugárzással, illetve rákkeltő anyag bejuttatásával kezelt egyedeknél is.Mivel az emlősöknél egyforma a daganatképződési mechanizmus, ezek a kutatási eredmények gyakorlati jelentőséggel bírnak az emberi szervezet onkológiai betegségeinek megelőzésére. Azt is megállapították, hogy a különböző szervekből és szövetekből kivont peptidek, szövetspecifikus tevékenységet fejtenek ki, mind a sejttenyészetekben, mind pedig a fiatal és az idős állatkísérletekben. Fokozzák a fehérjeszintézist azokban a sejtekben és szervekben, ahonnan kivonásra kerültek. A peptidek befecskendezésével, a megerősödött fehérjeszintézis hatása nem csak a fiatal, de az idősebb állatoknál is jelentősen megmutatkozott.Ennek eredményeként számos tanulmány kimutatta, hogy az alacsony molekulatömegű peptidek fő előnye, a magas fehérjetartalmú szabályozókkal szemben az, hogy magas biológiai aktivitással rendelkeznek, ami igazolja a szövetspecifikus hatást, viszont nem rendelkezik a fajspecifikus, az immunogén és mutagén hatásokkal. Kizárólag ezek a tulajdonságok határozzák meg a szabályozási kapacitást.A többéves vizsgálatok bebizonyították, hogy a kis molekulatömegű peptidek molekulatömege, kémiai- és aminosav- összetevője, valamint aminosav szekvenciája alapján alkalmas geroprotektív gyógyszerként történő alkalmazásra. Azt szem előtt tartva, hogy minél hamarabb találjanak új geroprotektorokat, különböző szinteken preklinikai vizsgálatokat végeztek peptid gyógyszerekkel. VH Khavinson és munkatársai kimutatták, hogy a peptidek struktúrája sejtszinten aktiválja a sűrített inaktív heterokromatint az emberi sejtmagban, és felszabadítja az aktív eukromatikus géneket, amelyek az öregedés során megkötődtek.A szorosan sűrített heterokromatikus kromoszóma terület, genetikailag inaktivált. A dekoncentrált (eukromatikus) régiókban a kromoszómák aktívan működnek. Ismeretes, hogy a transzkripciós gén aktivitásának szükséges feltétele az aktív kromatin. Mint azt már korábban említettük, a sejtmagban kétféle kromatin található: diffúz eukromatin valamint kondenzált heterokromatin - a periférián, a mag közelében, a membrán mellett.A transzkripció (script: írás, átírás) az eukromatin-ból történik. Az öregedés során a sejtmag heterokromatin száma, átlagosan 60-80%-al nő. A szabályozó peptidek, pedig épp ellenkezőleg, növelik a sejtmag eukromatin tartalmát. Ez azt jelenti, hogy nagyobb számú gén számára válik hozzáférhetővé a transzkripció (script: írás, átírás), tehát nő az intenzitása, valamint nő a fehérjeszintézis mértéke. Más szóval, minél nagyobb az eukromatin-tartalom a sejtmagban, annál erősebb a sejt fehérje szintézise. A kísérlet eredményeként, arra a döntő következtetésre jutottak, hogy a kromatin kondenzáció reverzibilis (visszafordítható) folyamat, vagyis képes helyreállítani a fehérjeszintézist és ezáltal, a szervek funkcióját is.A kísérletek legfontosabb felfedezése az a tény volt, hogy a peptidek képesek indukálni az őssejtek differenciálódását.Így, retina peptidek hozzáadásával a pluripotens őssejtek (csökkent potenciállal rendelkező őssejt) ectoderma (külső embrionális réteg)-jához, a Xenopus laevis (afrikai karmosbéka) esetében, retinális pigment epithelium (RPE ? magas pigment tartalommal járó retina betegség) ?hoz vezetett. Ez nagymértékben magyarázza a klinikai beavatkozások utáni pozitív hatást, a degeneratív retina betegségekkel kezelt emberek esetében.Más kísérletekben, peptideket hozzáadva a pluripotens őssejtek ektodermájához, az őssejtek emelkedését és növekedését eredményezte a megfelelő szövetekben. Ezek a kísérletek azt mutatták, hogy a peptidek képesek indukálni a sejtek differenciálódását, a hozzáadott anyagok szerkezetétől függően. Az eredmények alapján, a kutatás fontos következtetése, hogy összpontosítani kell az őssejtek differenciálódásának indukciójára, és kihasználni a szervezet különböző szerveinek és szöveteinek biológiai sejt-tartalékait, mert ez az egyik alapja annak, hogy növelni lehessen a fajok várható élettartamának határát.Ismeretes, hogy számos kromoszóma mutáció indikátorként használja a károsodott DNS-t az öregedő szervezetben. Szomatikus mutációk jöhetnek létre, azaz a stabil kromoszóma mutáció felhalmozódás alapjául szolgál a patológiai és a daganatos betegségeknek. A peptideknek erős antimutagén (csökkenti a káros mutációk létrejöttét) és regeneráló hatásuk van, beigazolódott, hogy csökkentik a kromoszóma mutációk számát az öregedő test fő szervrendszereinek sejtjeiben.A génaktivitás-szabályozás szintjén megállapítást nyert, hogy a csecsemőmirigy és a tobozmirigy peptidjeit befecskendezve a transzgenikus (tenyésztett) egerek testébe, azok gátolják a HER-2/neu (humán emlőrák) gén aktivitását, ugyanis a kezelés hatására az egerek 2,5-3,6-szor ritkábban betegedtek meg a kontrollhoz képest, valamint egyértelműen csökkent a tumor átmérője.Megállapítást nyert, hogy a tobozmirigy peptidjét hozzáadva az emberi tüdő fibroblasztok kultúrájához, 30 percig inkubálva 300 C-on, a telomeráz génre gyakorol hatást, és 2,4 ?szeresére növeli a telomer fibroblasztok hosszát. A génexpresszió aktiválását, a sejtosztódások számának 42,5%-os növekedése kíséri, amely eredménnyel cáfolható a Hayflick-limit elmélet (Leonard Hayflick: ?egy sejt csak véges sokszor osztódhat?). Ez teljes mértékben alátámasztja a már korábban említett eredményt, miszerint a peptidek beadásával az állatok esetében a maximális várható élettartam 42,5%-al nőtt.A Szentpétervári Egyetem Bioregulációs és Gerontológiai kutatócsoportja bemutatta a regulátor peptidek és a DNS kettős spirál kölcsönhatásának molekuláris modelljét, a peptidek aminosav-szekvenciáját és a DNS bázispár sorrendjét a geometriai és kémiai kiegészítőik alapján. A regulátor peptid felismeri egy adott helyen a DNS kettős spirálját, ha a saját aminosav-sorrendjében kiegészíti a DNS nukleotidok egész sorozatát, azaz a kölcsönhatás specifikus, mert a szekvenciák egybeesnek. Minden sorozat nukleotid pár a DNS kettős spiráljában, a funkcionális csoportok egyedülálló formáját mutatja, a DNS kettős spirál felszínén nagy barázdákkal. A peptid egy kiterjesztett formájában kiegészítheti a nagy barázdát a DNS kettős spirálja mentén. Publikálták, hogy a DNS kettős spiráljának molekuláris geometriáját és a peptid szálakat arra használták, hogy megtalálják a sorrrendet a DNS nukleotid pár különleges kötései és a peptidek között.A kiegészítő peptidkötések a nukleotid szekvenciák fő kettős spirál láncán, hat hidrogénkötés és egy hidrofób kötés segítségével jöhetnek létre mindkét funkcionális csoport között. Normál élettani körülmények között a DNS kettős spirál formájában létezik két polimer lánc, amelyek hidrogén-kötéssel kapcsolódnak a bázispárok között minden láncban. A legtöbb biológiai folyamat, - beleértve a DNS transzkripciót és replikációt - megköveteli, hogy a kettős spirál külön láncra legyen osztva. Különösen ismert, hogy a kettős spirál láncok helyi szétválasztását megelőzi a gének transzkripciója (script: írás, átírás), az RNS-polimeráz enzim segítségével. Annak érdekében, hogy meginduljon a transzkripció (gén olvasás, és az RNS messenger szintézise), a DNS kettős spirálját fel kell szabadítani a hiszton (nukleáris fehérjék) alól, és azon a helyen, ahol az RNS szintézis kezdődik, a lánc kettős spirálját el kell különíteni. Ez csak olyankor történik, ha a peptidkötés a DNS transzkripció területén helyezkedik el. A fentiekből következik, hogy a peptidek képesek szabályozni a gének hatását, tevékenységét.Tekintettel a peptidek jelentős és hiteles biológiai aktivitására, majmokon tanulmányozták a különböző peptid bioregulátorok hatékonyságát. Az egyik jelentős eredmény az volt, hogy sikerült a melatonin szekréció szintjének teljes helyreállítása a fiatal (6-8 éves) majmoktól kezdve az idősebb (20-26 éves) egyedekig, valamint a kortizol ? alapvető mellékvese hormon ? szekréció normális napi ritmusának helyreállítása szintén.A peptidek revitalizációs hatására az idős állatoknál, az öregedés során fellépő glükóz tolerancia helyreállt. A peptidek regenerálják a hasnyálmirigy működését és a glükóz anyagcserét, a hasnyálmirigy L3-as sejtjeinek glükóz érzékenysége és a perifériás szövetek inzulintartalma miatt.Az állatokon végzett kísérletek eredményei alapján, a peptidek hatékonyságát klinikai kutatások során, az embereken vizsgálták. Az eredmények elemzése magas geroprotektiv tevékenységet igazolt. Egy éves kezelés során az alábbi szervek kivonataival: csecsemőmirigy, agy, erek, máj, porc, pajzsmirigy és hasnyálmirigy, - jelentős (2-szer kevesebb) halálozási arány csökkenéshez vezetett, valamint javult az immun-, endokrin-, szív-érrendszer és az agy működése, és nőtt a csontsűrűség. A fent felsorolt kivonatokkal való több éves kezelés során igazolást nyert a peptidek jótékony hatása a különböző korcsoportok esetében, kiváltképp az 50 év feletti embereknél. Kétségtelen előnye a natív biopeptid regulátoroknak, hogy nincs mellékhatásuk. Hangsúlyozni kell, hogy az elmúlt 26 évben több mint 15 millió - különböző betegségekben szenvedő - embert kezeltek ezekkel a kivonatokkal. A kezelés hatékonysága, átlagoson 75-95%-ra tehető.

73959